Proizvodi > Mikseri za testo

Mikser za testo je namenjen za pripremu dizanih testa i za upotrebu u picerijama, restoranima, hotelima i profesionalnim kuhinjama.