Pri kupovini naših proizvoda dobijate garanciju i atest na dati uredjaj. Svi uredjaji su tehnički ispitani i provereni.

Uslovi garancije su Vam dati na garantnom listu i uputstvu koje dobijate pri kupovini uredjaja.

Ukoliko uredjaj podleže garanciji, kvar se otklanja u najmanjem mogućem roku koji je propisan.

Za sva ostala pitanja možete nas kontaktirati.