Zbog potrebe tržišta JETI DOO je proširio svoju delatnost na izradu različitih projekata u okviru kompjuterske tehnologije, koja je sve češće zastupljena i pokriva sledeće oblasti:

  • web dizajn
  • logo dizajn
  • 3d dizajn
  • izrada radijskih reklama
  • izrada video reklama
  • izrada kataloga
  • izrada vizit karti
  • izrada brošura
  • izrada svetlećih reklama